BETA
Půjčka od nás je nebankovní

Naše nebankovní půjčka bez poplatků předem je pro vás k dispozici kdykoli. Stačí si o půjčku jen požádat. Vyplnit online žádost o půjčku a počkat na výsledek

Požádat

Půjčka od nás, nebankovní půjčka od nás, online půjčka

Vaše rodina se potopila do dluhů a ještě do toho si chcete půjčit? Nezvládáte tuhle finanční situaci a žádáte o rychlou pomoc z této neřešitelné záležitosti, kdy doufáte v lepší zítřky? Nebaví Vás již každý den koukat na částku, kterou musíte splatit, která se pomalu ztenčuje?

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Jsme společnost, která se orientuje na finančním trhu již několik let, kdy díky dlouholeté praxi se nám daří postarat o klienty, co nejlépe. Nabízíme Vám tedy řešení z Vaší složité situace. Nejprve Vám nabídneme půjčku bez registru, kterou u nás zřídíte v rozsahu 100.000,- Kč až 50.000.000,- Kč. Půjčka bez registru znamená, že nebereme ohled na skutečnosti v registru dlužníků. Máme jednu podmínku a to, že půjčku musíte zajistit nemovitostí. Půjčku Vám zajistit může i třetí osoba. V obou případech nemovitost musí být zapsaná na katastrálním úřadě. O jakou nemovitost se může jednat? Ve většině případů to bývají domy, byty, pole nebo pozemky.

Jak velkou půjčku můžete očekávat? Naše společnost nabízí půjčku až 80% z ceny nemovitosti, kterou ručíte. Pokud nemovitost má hodnotu 2.000.000,- Kč, tak Vám maximálně půjčíme 1.600.000,- Kč. Sjednáváme-li společně půjčku, tak ke všemu přistupujeme podle Vašich představ a individuálně. Sjednanou půjčku na svém účtu můžete očekávat již do 3 dnů od podání Vaší žádosti. V případě, že chcete, abychom Vám produkt zpracovali předem, tak neplatíte ani korunu navíc. To se týká i případu, kdy se Vám sjednaná půjčka nelíbí a chcete ji zamítnout.

Jaké řešení nabízíme s Vašimi dluhy? V souvislosti s dluhy nabízíme okamžité vyplacení exekucí, současně s tím jednáme s exekutorským orgánem o výši dluhu, kdy se v této situaci snažíme o maximální snížení dlužné částky. Jestliže jste si dříve vzali nevýhodné půjčky, tak budeme jednat s jejími věřiteli, v horším případě s vymáhací agenturou. V těchto případech díky dlouholeté praxi a získaným kontaktům se nám daří domluvit lepší podmínky pro vyplacení závazku. V těch temných případech podáme žalobu a jednáme tak právní cestou k Vašemu prospěchu.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Bylo by nutné Vaši současnou nemovitost zastavět a vyřešit její dražbu, tak vše hravě zvládneme, a tak Vám nabídneme řešení, jak se zbavit dluhů a vyjít tím z neřešitelné situace. V nutnosti prodat Vaši nemovitost, Vám poskytneme půjčku za bezkonkurenčních podmínek, kdy tato půjčka je splatná z prodeje nemovitosti a její úrok činí 1%pm. Úrok se platí jen za období, kdy je úvěr čerpán.

Dlužíte-li u více společností najednou, tak si Vám dovolíme nabídnout tzv. konsolidaci (sjednocení půjček do jedné). Pomocí konsolidace se dostaneme na zlomek splátky před konsolidací.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

S vykoupením nemovitosti Vám poskytneme možnost nadále bydlet v nemovitosti formou nájmu.

Jestliže se vyskytnou nějaké problémy se splácením vzniklé díky velkým množstvím dluhů, které jsme i tak sjednotili do jednoho, tak raději preferujeme domluvu s Vámi před zbytečným vymáháním dlužné částky, neboť Vaše spokojenost je naší prioritou. Pokud se stane naopak situace, že budete mít našetřeno dostatek financí k tomu, abyste půjčku splatili předčasně, tak je tato možnost u nás reálná s tím, že uspoříte budoucí úroky.

Naše společnost upřednostňuje pohotové ohleduplné jednání dle představ našich klientů, tudíž se nemusíte bát, že Vám nenabídneme řešení z Vaší situace, neboť s nemovitostmi a jejich financováním umíme vše.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.nebankovnipujckaodnas.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.